מערכת צלצולים

שיעור ראשון
08:15-09:00
מעברים (ללא צלצול)
09:00-09:05
שיעור שני
09:05-09:50
הפסקה גדולה
09:50-10:15
שיעור שלישי
10:15-11:00
מעברים (ללא צלצול)
11:00-11:05
שיעור רביעי
11:05-11:50
הפסקה גדולה
11:50-12:10
שיעור חמישי
12:10-12:50
מעברים (ללא צלצול)
12:50-12:55
שיעור שישי
12:55-13:35
הפסקה
13:35-13:45
שיעור שביעי
13:45-14:25
שיעור שמיני
14:25-15:05
הפסקה
15:05-15:15
שיעור תשיעי
15:15-15:55

שיעור עשירי

15:55-16:35
דילוג לתוכן