עירוני בית בתוך הקהילה ולמען הקהילה
Search
Close this search box.

תרבות למידה ואורח חיים מיטבי בבית הספר עירוני ט'

בעירוני ט' אנו מכשירים ומאפשרים לכל תלמיד ואיש צוות להתפתח לאדם מוסרי ואחראי למעשיו, אוהב ומכבד אדם, בעל יושרה ודרך ארץ, יוזם ומאמין בעצמו, רואה את הטוב ופועל למימוש יכולותיו למענו, למען האחר ולמען מדינתו.

אנו מטפחים סביבת למידה בטוחה וערכית המבוססת על תחושת השתייכות לבית הספר, חוויות למידה רלונטיות וחדוות עשייה ויוזמה.

תלמיד / איש צוות אשר יחרוג מכללי ההתנהגות הראויים, תופסק השתייכותו לעירוני ט' עד שיובהר ויוסדר הטיפול המשמעתי.

כדי לאפשר תרבות למידה ואורח חיים מיטבי בביה"ס, אנו מקפידים על העקרונות והכללים הבאים:

 1. הכניסה לבית הספר תתאפשר עם הצהרת בריאות חתומה. הצהרת בריאות – היא מסמך חתום, המעיד על כך שלילד/ה / למורה אין חום מעל 38 מעלות. יש להגיע עם הצהרה חתומה מדי יום ביומו באמצעות מערכת משוב. הצהרת הבריאות תיבדק ע"י המורה בתחילת כל יום.
 2. הכניסה לבית הספר תתאפשר רק עם ערכת קורונה שמכילה: מסיכה נוספת, אלכו-ג'ל אישי, מגבונים, אוכל אישי ובקבוק שתייה.
 3. הכניסה לביה"ס תתאפשר בעטיית במסכת אף ופה תקנית.
 4. בזמן השהייה בכיתה חובה לעטות מסכה – ניתן יהיה להורידה לרגע, בזמן דיבור.
 5. זמני הפסקה – יש לצאת לאזורים שהוגדרו לכל מבנה ולשמור על כללי המרחק עפ"י הוראות משרד הבריאות. – אין להישאר בכיתה/מסדרון. בזמן הפסקה לא יתאפשרו משחקי כדור.
 6. מזון ושתיה- כל תלמיד/ה יביאו איתם מהבית את המזון למשך יום הלימודים וכן להצטייד בבקבוק מים אישי. יש לציין בפני הילדים/ ות שאין העברת מזון מתלמיד/ה לתלמיד/ה. מומלץ להגדיל את כמות האוכל כיוון שלא יתאפשר להעביר מזון מאחד לשני ולא תתאפשר יציאה משטח ביה"ס.
 7. בהוראת משרד הבריאות, הורים לא יורשו להיכנס לשטח בית הספר

כל אדם הנמצא במסגרת בית הספר צריך להרגיש מוגן ובטוח, כדי שיוכל להתמקד בלימודיו.

 1. לגלות ערנות לכל מקרה חריג ומסוכן ולדווח במיידית לאיש צוות חינוכי.
 2. חל איסור מוחלט על טיפוס מעל שערי ביה"ס, גדרות , מבנים, גגות וכדומה.
 3. על כל תלמיד ואיש צוות להכיר את התרגולת בעת מצבי חירום ולפעול בהתאם להנחיות בעת האירוע.
 4. לשמור על תנועה בטוחה תוך בית הספר, תוך תשומת לב לזולת ולרכוש ולפרטיות האחר
 5. אין לעזוב את שטח בית הספר במהלך יום לימודים – אלא באישור בכתב מצוות ניהול.

נוכחות סדירה בבית הספר היא אמצעי חיוני לתפקוד תקין של התלמיד והמורה והיא מוסדרת בחוק חינוך חובה שחל על כל תלמידי בית הספר.
חובת הנוכחות כוללת נוכחות סדירה ומלאה בשעורים במהלך יום הלימודים ובכל פעילות חינוכית בתוך בית הספר ומחוצה לו: פעילות תרבות, טקסים, ימי שיא, טיולים, סיורים וכד'.
יום הלימודים בעירוני ט' נפתח בשעה 08:15 – בשעה זו על התלמידים להימצא בכיתות.

1 .תלמידי ביה"ס יגיעו באופן קבוע, מידי יום לכיתותיהם בזמן ובתלבושת אחידה עפ"י קוד
הלבוש הקבוע בביה"ס.
2 .להודיע על כל היעדרות למחנך הכיתה מראש.
3 .יש להציג אישור על היעדרות למחנך/ת הכיתה עם החזרה ללימודים.


דרכי אכיפה :

 1. עפ"י חוזר מנכ"ל – תלמידים הנעדרים מעל %25 מימי הלימודים, לא יהיו זכאים לתעודת סיום 12 שנות לימוד.
 2. תלמידים ששהו בחופשה שלא מן המניין, חיסוריהם לא יוצדקו ובמידה ונעדרו מאירוע/י הערכה, לא יהיו זכאים להיבחן במועד חלופי.
 3. היעדרות שאינה מוצדקת או איחורים ישוקללו בהרכב הציון התנהגות הכללי בתעודה.
 4. בנוסף, עפ"י שיקול דעת צוות הניהול יופעל נוהל ביקור סדיר עפ"י חוזר מנכ"ל.

בעירוני ט' אנו שוקדים על יצירת אווירת לימודים מיטבית.
נוכחות והגעה בזמן הם המפתח להצלחה של כולנו. לכן, על התלמיד להיות מוכן לשיעור בכיתה עם הישמע הצלצול לתחילת השיעור. איחור פרושו , הגעת התלמיד לכיתה לאחר הצלצול.
איחורים לשיעורים : כל איחור יתועד במערכת המשוב ע"י המורה.

 1. איחור ראשון – ברור מורה מקצועי-תלמיד – באחריות המורה תיעוד האירוע במשוב (מוצדק / לא מוצדק).
 2. החל מאיחור שלישי – ברור מחנך/ת הכיתה, ויידוע הורי התלמיד בכמות האיחורים והנסיבות – התלמיד יישאר שעה בסוף היום בהתאם להחלטת המחנך/ת ויגיש עבודה בנושא : " כבוד האדם וערך הזמן" – אחריות המורה המעניש לעדכן את ההורים ולאכוף את העונש.
 3. במידה והאיחורים אינם נפסקים, יזומנו ההורים לשיחת משמעת אצל מנהלת השכבה בשיתוף מחנכת.
  מעקב איחורים בתחילת יום הלימודים ובמהלכו הינו באחריות מחנך/ת הכיתה.
  8 איחורים ומעלה במחצית – יובילו להורדת בציון בהתנהגות כללית בתעודה

בעירוני ט' אנו מקפידים להופיע בצורה מכובדת ומכבדת.
תלבושת בית הספר מייחדת את תלמידי בית הספר ומאפשרת זיהוי לצרכי מוגנות ובטחון.
התלבושת יוצרת שייכות ושוויון ומשרה אווירת לימודית חיובית.

יש להקפיד:

 1. בימי הקיץ – תלמידי בית הספר יגיעו לבושים בחולצת טריקו חלקה- בצבע אחיד (ללא הגבלת צבעים) עליה מוטבע סמל בית הספר.
 2. בימי החורף – חולצת טריקו ארוכה או אימונית )סווטשירט( בצבע אחיד מעל חולצת בית הספר.
 3. מכנסים- ארוכים או קצרים, ללא קרעים
 4. אין להגיע נעולים בכפכפים.

דרכי אכיפה:

 1. תלמיד לא יורשה להיכנס לשטח בית הספר ללא תלבושת אחידה , כמפורט בתקנון, ויתבקש לשפר את הופעתו.
 2. במידה והתלמיד נמצא בתחום שטח ביה"ס – התלמיד יצור קשר עם הוריו ויבקשם להביא לו תלבושת. עד אז ימצא במזכירות ולא יורשה להיכנס לכיתה – יש לעדכן במשו"ב.
 3. שלושה אירועי הגעה ללא תלבושת במחצית – יובילו להורדת ציון בהתנהגות כללית בתעודה.
  התנאים חלים על פעילויות פנים וחוץ בית ספריות – כולנו נדרשים לבחון את הופעתנו טרם הגעתנו לפעילות בית הספר ולהקפיד להגיע בצורה מכובדת ומכבדת.


"כשאתה מכבד את חברך – אתה מוסיף כבוד לעצמך" (דיוגנס)
בבית הספר אנו מחויבים לשמור על ערכי כבוד הדדי ומכבדים את המרחב האישי של כל אדם.
מורים ותלמידי בית הספר ינהגו בכבוד, יקפידו על תרבות דיבור נאותה וימנעו משימוש באלימות מילולית בין כל באי בית הספר וברשתות החברתיות.
כל תלמיד רשאי להתבטא בכתב או בע"פ בכל תחומי החיים ובכלל זה בנושאים השנויים במחלוקת כל עוד אינו פוגע בכבוד האדם ואמונותיו.
אין להתעלם מהתנהגות לא מכבדת, יש להתייחס ולדווח.

מורים ותלמידי בית הספר ינהגו בכבוד, יקפידו על תרבות דיבור נאותה וימנעו משימוש באלימות מילולית בין כל באי בית הספר וברשתות החברתיות.

יש להקפיד:

 1. לדבר ולנהוג  בנימוס כלפי הזולת – תלמידים, מורים, צוות העובדים ואורחים ולקבל סמכות איש צוות חינוך.
 2. כל תלמיד רשאי להתבטא בכתב או בע"פ בכל תחומי החיים ובכלל זה בנושאים השנויים במחלוקת כל עוד אינו פוגע בכבוד האדם ואמונותיו.
 3. לדווח על כל אלימות מילולית ופיזית כלפי תלמיד או איש צוות.

אלימות מכל סוג, חוסר סבלנות והתנהגות שאינה הולמת יזכו למענה חד משמעי ואינו מתפשר.
להזכירכם, אלימות ברשתות החברתיות נחשבת כעבירה פלילית.

 1. כל מקרה של אי קבלת סמכות איש צוות חינוך או אלימות מילולית כלפיו תגרור השעיה מידית מהלימודים, ותבחן יציאתו של התלמיד לפעילויות חוץ בית ספריות, כולל סיורים וטיולים – באחריות איש צוות לדווח לצוות ניהול.
 2. כל מקרה של פגיעה בכבודו של תלמיד ע"י איש צוות חינוכי יוביל לבירור בפני הנהלת בית הספר.
 3. במקרה של אלימות מילולית במהלך שיעור יש לעצור ולציין בפני התלמידים כי "בעירוני ט' לא משתמשים באלימות מילולית".
  בתום השיעור – יש לקיים שיחה עם התלמיד המבהירה את חומרת העניין.
  יש לעדכן הורים, לתעד את האירוע במערכת המשוב ולמלא דו"ח אירוע חריג לתיק אישי, בנוסף, התלמיד יתנצל בפני מי שפגע בו ויטופל משמעתית.
 4. במקרה של הסלמה, יזומנו ההורים לשיחה בתאום מחנך/ת ומנהלת שכבה ובמקרה הצורך יושעה התלמיד מבית הספר.
 5. במקרים של אלימות מילולית ברשתות חברתיות (בין כתלי ביה"ס ומחוצה לו), יש לעדכן מחנך/ת, מנהלת השכבה להמשך טיפול.

בעירוני ט' מקפידים הקפדה יתרה על כללי התנהגות נאותים ליצירת מוגנות ולביטחון בקרב באי ביה"ס.
כל שימוש באלימות כלפי אדם או רכוש (אישי או ציבורי) בבית הספר ובמהלך כל פעילות הקשורה לבית הספר, לרבות פעילויות מחוץ לבית-הספר הוא פסול מיסודו ויטופל משמעתית בחומרה!

 1. כל אירוע אלימות יתועד בטופס "דיווח אירוע חריג" ויתויק בתיק אישי.
 2. בעת אלימות פיזית תבוצע פנייה לרשויות החוק הרלוונטיות.
 3. אלימות פיזית תגרור הרחקה מידית מבית הספר לתקופה של בין יום לשלושה ימים בלווי מכתב הרחקה, לאחר שתינתן לתלמיד ההזדמנות להשמיע את גרסתו ויידוע ההורים. בתום ההשעיה, יזומנו ההורים והתלמיד לשיחה עם צוות ההנהלה.
  כל אירוע השעיה מביה"ס – יוביל להורדה בציון בהתנהגות כללית בתעודה.

חובתו של כל תלמיד לשמור על רכוש ביה"ס, על הריהוט והציוד שבו, על מנת שיוכל ללמוד בסביבה אסתטית ונקייה, בריהוט מתאים והולם.

 

 1. שיחת ברור , יידוע ההורים , עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש שהושחת או הטלת תשלום עפ"י המחירון  המצורף.
 1. במקרה שזהות הפוגע איננה ידועה, אך ידוע על כיתה מסוימת, ימומן התיקון על ידי כלל תלמידי הכיתה עפ"י מחירון לתיקון נזקים :

מחירון לתיקון נזקים:

פריט

מחיר בש"ח

שולחן

200

כיסא

100

שבירת חלון

300

פגיעה בדלת

100

לוח בקרת מזגן

250

מקרן

500

מחשב

1000

מקלדת

150

עכבר למקלדת

50

לוקר

100

השחתת קיר/לוח

200

כבל שמע

20

לוח בקרת אינטרנט

100

בית הספר, עירוני ט' הצטרף לפרויקט השאלת ספרים במטרה להפחית את הנטל הכלכלי הרב המוטל על ההורים.
משמעות הפרויקט היא: במקום הרכישה המסורתית האישית של ספרי הלימוד, מתבצע הליך של השאלת ספרים והחזרתם בסוף השנה במסגרת בית הספר.

יש להקפיד :

 1. קבלת כלל הספרים במצב תקין בספריית ביה"ס.
 2. חתימה על טפסי התחייבות לשמירת הספרים במהלך השנה.
 3. יש להחזיר את כלל הספרים תקינים במועד שייקבע ע"י הנהלת בית הספר לקראת סוף השנה (ספרים קרועים/ ללא כריכה/ שכתבו בהם בניגוד להנחיות וכדומה – לא יתקבלו).

דרכי אכיפה:

 1. תלמיד אשר לא יחזיר ספר בסוף שנת הלימודים ישלם תמורתו 52 ₪ או ירכוש חדש.
 2. תלמיד אשר יחזיר ספר במצב לא תקין בסוף שנת הלימודים ישלם תמורתו 52 ₪ או ירכוש חדש.
 3. תלמיד אשר לא יחזיר את ספריו, לא יוכל לקבל תעודה.

זכותם של מורים ותלמידים ללמד וללמוד באווירת לימודים נעימה.
תלמידים ומורים יתנהלו זה מול זה בסובלנות, תוך שמירה על כבוד הדדי.

יש להקפיד:

 1. שיעור יחל כשהכיתה נקייה ומסודרת והתלמידים יושבים במקומותיהם ומוכנים ללמידה, כאשר הציוד לשיעור נמצא על השולחן והטלפון הנייד כבוי ובתיק התלמיד.
 2. במהלך השיעור על התלמידים לבצע את הנדרש על פי הנחיות המורה בכיתה, ולהשתתף באופן פעיל בלמידה.
 3. חל איסור לשימוש במכשירים ניידים בכל שעות הלימודים, למעט לצרכי לימוד עפ"י הנחיית המורה.
 4. אין להוציא תלמידים מהכיתה במהלך שיעור.

דרכי אכיפה:

 1. הפרעות במהלך השיעור יטופלו ע"י המורה המלמד בכיתה ובאחריותו לקיים שיחה עם התלמיד בנושא הפרעותיו, לעדכן הורים ולתעד בתיק אישי.
 2. מהפרעה 8 ומעלה, אחריות הטיפול על מחנך/ת הכיתה ומנהלת השכבה וזימון ההורים לשיחת משמעת לתיאום המשך טיפול התנהגותי.
 3. במקרה שהתהליך המשמעתי לא הועיל, יועבר לטיפול הנהלת בית הספר.
 4. במקרים בהם לא ניתן להמשיך לקיים את שגרת השיעור – יש לפנות למנהלת תורנית.

8 הפרעות ומעלה במחצית – יגררו הורדת ציון בהתנהגות כללית בתעודה.
10 הערות "חיזוק חיובי" במשוב, יצוינו בתעודת הערכה אישית לתלמיד בתעודה וישפיעו על ההערכה הכוללת שלו בתעודה.

בעירוני ט' שואפים לקדם הישגים לימודיים תוך מיצוי היכולת האישית של כל תלמיד.

1. לוודא קבלת לוח מבחנים ואירועים בכל רבעון / מחצית לכלל התלמידים וההורים עפ"י הפרמטרים הבאים:

 • זכות התלמיד לקבל מהמורה הסבר מדויק על הרכב הציון .
 • מספר המבחנים או הבחנים לא יעלה על שלושה בשבוע ולא יותר מאחד ביום.
 • זכות התלמיד לקבל את פירוט החומר לבחינה לפחות שבוע לפני מועד הבחינה .
 • זכות התלמיד לקבל מבחן מודפס, מנוסח באופן ברור ומלווה בהנחיות ובמפתח הערכה.
 • זכות התלמיד לקבל באופן אישי ציון על מבחן/בוחן/ עבודה לא יאוחר משבועיים מיום ההיבחנות.
 • במבחן – המורה יכתוב את התיקונים או את ההערות או לחילופין יצורף מחוון .
 • המורה יקדיש שיעור לתיקון המבחן  עם תלמידי הכיתה.
 • זכות התלמיד לערער על ציונו ע"י פניה למורה המקצועי , במידה ולא השתכנע, יפנה לרכז המקצוע.
 • זכות התלמיד שנעדר מבחינה מסיבה מוצדקת (מחלה, צו ועוד ), להיבחן במועד ב', שייקבע ע"י מנהלת השכבה.
 • בכל רבעון יפורסם תאריך להבחנות במועד ב' .
 • מועד ב' תקף לכל מקצועות הלימוד ומאפשר להיבחן באותו יום ב- 2 מקצועות בלבד. לא יתאפשר מועד נוסף להיבחנות מעבר למועד זה.
 • תלמיד שנעדר ללא אישור רפואי יום לפני בחינה ובשעות שקדמו לבחינה, לא יהיה רשאי להיבחן במועד זה ובמועד ב'.
 • לא תאושר בחינת מגן חוזרת, אלא במקרה חריג ולאחר דיון בצוות הניהול.
 • לא תותר יציאה מהכיתה, לכל מטרה שהיא, במהלך השעתיים הראשונות של הבחינה.
 • תלמיד הזכאי להתאמות עפ"י האבחון שעשה ובהתאם להחלטת ועדת ההתאמות, יקבל את ההקלות המגיעות לו.
 • ציוני ההגשה לבחינות הבגרות יפורסמו במערכת המשוב . תלמיד המעוניין לערער על ציון ההגשה , ישלח ערעור בלינק שיישלח בקבוצה עד השעה שנקבעה .לאחר תיקון הציונים במשוב המערכת תיסגר, והציונים ישוגרו למשרד החינוך .
 • ציון התלמיד בתעודה ייקבע עפ"י הפרמטרים הבאים: הישגים במבחנים, בבחנים, בעבודות, בהכנת שיעורי בית, השתתפות פעילה בשיעור ובנוכחות סדירה.

2. העתקה במבחן –במקרה של העתקה, המבחן ייפסל , יידוע מחנך/ת, מנהלת שכבה, דו"ח אירוע לתיק אישי ויידוע ההורים. בנוסף, לא יורשה להבחן במועד ב' ולא יוכל לקבל תעודת הצטיינות, גם במידה וציוניו מתאימים לכך. בנוסף, יורד לתלמיד ציון בהתנהגות כללית בתעודה. ציון התלמיד במבחן יהיה 0 (אפס).

3. קורסי קיץ  – תלמיד המחויב להשתתף בקורסי קיץ בבית הספר או במסגרת המחצית השלישית ,לא יורשה לפתוח את שנה"ל במידה ולא ביצע את חובותיו  עד שלא יסיים את חובותיו.

מערך הלוקרים מופעל על ידי בית הספר כדי להביא להפחתת עלויות והורדת הנטל הכלכלי (כ-%40 מהמחיר בעבר).

 1. הלוקר הינו באחריות ישירה של התלמיד והשאלתו היא לשנת לימודים אחת בלבד.
 2. תלמיד והוריו חתמו על טופס השאלה והתחייבות לשמירה על הלוקר
 3. אין לאחסן בו דברים שמעבר לצרכי לימודים ושהייה בבית הספר.
 4. המנעול יירכש ויושם ע"י התלמיד ובאחריותו המלאה.
 5. שבוע לפני סיום שנה"ל יש לפנות את הלוקר כדי שנערך לשנה הבאה. לוקר שלא יפונה בזמן, ייפרץ.
 6. במידה ויעלה צורך לפרוץ את הלוקר- התלמיד יחויב בדמי פריצה בעלות של 20₪.
 7. כל נזק שיגרם ללוקר ישולם ע"י הורי התלמיד, כפי שמוגדר בטופס החתימה.


בעירוני ט' שואפים לקדם הישגים לימודיים תוך מיצוי היכולת האישית של כל תלמיד.
זכות התלמיד לקבל מהמורה הסבר מדויק על הרכב הציון.

 1. לוח מבחנים ואירועים יחולק בכל רבעון / מחצית לכלל התלמידים וההורים עפ"י הפרמטרים הבאים:
  א. מספר המבחנים או הבחנים לא יעלה על שלושה בשבוע ולא יותר מאחד ביום.
  ב. זכות התלמיד לקבל את פירוט החומר לבחינה לפחות שבוע לפני מועד הבחינה.
  ג. זכות התלמיד לקבל מבחן מודפס, מנוסח באופן ברור ומלווה בהנחיות ובמפתח הערכה.
  ד. זכות התלמיד לקבל באופן אישי ציון/ הערכה מילולית על מבחן/בוחן/ עבודה לא יאוחר משבועיים מיום ההיבחנות.
  בהחזרת המבחן – המורה יכתוב את התיקונים או את ההערות או לחילופין יצורף מחוון.
  המורה יקדיש שיעור לתיקון המבחן עם תלמידי הכיתה.
  ה. זכות התלמיד לערער על ציונו ע"י פניה למורה המקצועי, במידה ויערער, יפנה לרכז המקצוע.
  ו. זכות התלמיד שנעדר מבחינה מסיבה מוצדקת )מחלה, צו ועוד(, להיבחן במועד ב', שייקבע ע"י מנהלת השכבה.
  ז. בכל רבעון יפורסם תאריך להבחנות במועד ב' .
  ח. תלמיד שנעדר ללא אישור רפואי יום לפני בחינה ובשעות שקדמו לבחינה, לא יהיה רשאי להיבחן במועד זה ובמועד ב'.
  ט. ציון התלמיד בתעודה ייקבע עפ"י הפרמטרים הבאים: הישגים במבחנים, בבחנים, בעבודות, בהכנת שיעורי בית, השתתפות פעילה בשיעור
  ובנוכחות סדירה.
 2. העתקה במבחן – במקרה של העתקה, המבחן ייפסל, יידוע מחנך/ת, מנהלת שכבה, דו"ח אירוע לתיק אישי ויידוע ההורים. בנוסף, לא יורשה להבחן במועד ב' ולא יוכל לקבל תעודת הצטיינות, גם במידה וציוניו מתאימים לכך. בנוסף, יורד לתלמיד ציון בהתנהגות כללית בתעודה.
  ציון התלמיד במבחן יהיה 0 (אפס).
 3. קורסי קיץ – תלמיד המחויב להשתתף בקורסי קיץ בבית הספר לא יורשה לפתוח את שנה"ל במידה ולא ביצע את חובותיו עד שלא יסיים את חובותיו.
דילוג לתוכן